logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA POŚREDNIKÓW NIERUCHOMOŚCI  
Kalkulacja składki – !!!!!!!!!!LINK NIEAKTYWNY!!!!!!!!!!
 
Ubezpieczyciel
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000083521
NIP: 778-12-11-349, Kapitał zakładowy: 66.260.270,00 zł, Kapitał opłacony: 66.260.270,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Czy podmiot w poprzednim roku posiadał polisę OC obowiązkowe?
Czy wnioskowane ubezpieczenie będzie nieprzerwaną kontynuacją lub zostanie zawarte do 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia?
Czy poprzednia polisa była zawarta w Concordia TUW?
Suma gwarancyjna OC obowiązkowego:
Liczba osób pod nadzorem ubezpieczonego i wykonujących czynności pośrednictwa:
UWAGA: Promocja, jeśli wybierzesz wyższą sumę gwarancyjną, niż w roku ubiegłym, otrzymasz
15% dodatkowego rabatu. Zaznacz TAK jeśli chcesz skorzystać z promocji.
TAK NIE
Oświadczam, że w ubiegłym roku suma gwarancyjna na mojej polisie obowiązkowego OC pośrednika w obrocie nieruchomościami wynosiła (w EUR):
Rozszerzenie zakresu ochrony
Klauzula włączenia roszczeń pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem:
Klauzula szkód w nieruchomościach osób trzecich użytkowanych przez Ubezpieczonego oraz w związku z posiadaniem, najmem bądź użytkowaniem pomieszczeń biurowych wykorzystywanych w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa przez Ubezpieczonego:
Klauzula odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy:
Klauzula rozszerzenia zakresu terytorialnego na państwa członkowie UE oraz EOG:
Dotychczasowe ubezpieczenie
Liczba szkód powstałych w ostatnich 12 miesiącach:
Bezszkodowy okres ubezpieczenia – liczba lat:
Kod rabatowy
Jeśli posiadasz, wpisz tu swój kod rabatowy:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo
dwie równe raty
cztery równe raty
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę