logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA POŚREDNIKÓW NIERUCHOMOŚCI  
Kalkulacja składki – OC Obowiązkowe PZU
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Suma gwarancyjna OC obowiązkowego:
Suma dla rozszerzeń zakresu odpowiedzialności:
Przychód netto w ostatnim roku obrotowym:
Czy ubezpieczany podmiot jest stowarzyszony:
Czy ubezpieczany podmiot posiada licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN lub FPPRN:
Dotychczasowe ubezpieczenie
Czy ubezpieczany podmiot posiadał dotychczas ubezpieczenie obowiązkowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami:
Liczba szkód powstałych w ostatnich 12 miesiącach:
Czy wnioskowane ubezpieczenie będzie nieprzerwaną kontynuacją lub zostanie zawarte do 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia:
Nieprzerwany bezszkodowy okres ubezpieczenia – liczba lat:
Kod rabatowy
Jeśli posiadasz, wpisz tu swój kod rabatowy:
Czy posiadasz ubezpieczenie zarządcy nieruchomości lub rzeczoznawcy majątkowego w PZU zawarte przez iExpert:
Wpisz numer polisy posiadanego ubezpieczenia i odbierz 10% dodatkowego rabatu:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo w ciągu 10 dni od wystawienia polisy lub złożenia wniosku
dwie równe raty (po 10 dniach i po 180 dniach)
cztery równe raty (po 10 dniach i co 90 dni)
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę